» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (15 ธ.ค. 2557)
Update news:
15 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 26 ]

คณะรองผอ.สนค. และผู้แทนสนค. เข้าร่วมงาน กทม. รวมพลังปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช
คณะรองผอ.สนค. และผู้แทนสนค. เข้าร่วมงาน กทม. รวมพลังปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.45 น. ณ เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก (4 ธ.ค. 57)
Update news:
04 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1167 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศประมูล จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (4 ธ.ค. 2557)
Update news:
04 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1192 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร (ร่าง TOR)
ประกาศกรุงเทพมหานคร (ร่าง TOR) เรื่องประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 57)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1442 ]

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากการปรับอัตราค่าจ้างประจำปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 (25 พ.ย. 2557)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1420 ]

ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
(25 พ.ย. 57)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1442 ]

ก่อนส่งมอบพัสดุที่จำหน่าย ให้ลบตราและเครื่องหมายกรุงเทพมหานครออกให้เรียบร้อยก่อน
(25 พ.ย. 57)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1402 ]

แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2557
แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (24 ต.ค.57)
Update news:
24 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1848 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557 (25 พ.ย. 2557)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1977 ]

ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชี
ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1(22 ต.ค. 2557)
Update news:
22 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1892 ]

 หน้าที่   | 1 234567

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 2815747281574728157472815747281574728157472815747 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved