» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

 ค้นหาข่าว:

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Update news:
19 ก.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรุงเทพมหานคร โดยกองรายได้ สำนักการคลัง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Update news:
19 ก.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

การบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Update news:
15 ก.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 37 ]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Update news:
14 ก.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 23 ]

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
Update news:
13 ก.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 34 ]

คลังชี้ ๑๐ เดือน "บริโภค" หด จัดเก็บ "แวต" หาย ๔ หมื่นล้าน
กรุงเทพธุรกิจ กรมสรรพากรแจง จัดเก็บรายได้รวมช่วง ๑๐ เดือน ปีนี้ต่ำกว่าเป้า ๖ หมื่นล้าน เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าเป้าถึง ๔ หมื่นล้าน ขณะที่ยอดจัดเก็บรวมอยู่ที่ ๑.๙๑ ล้านล้าน สูงกว่าประมาณการ ๖.๗๕ พันล้าน ส่วนการจัดเก็บเดือน ก.ค. ยังต่ำกว่าเป้า เหตุจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาร่วงหนัก
Update news:
31 ส.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 19 ]

พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันดีเด่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ....
Update news:
29 ส.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

หอการค้าส่งหนังสือขอข้อมูลสมาชิก – หวั่นกระทบรายย่อย ชงรัฐแก้ ๔ ปม ‘ก.ม.ภาษีที่ดิน’
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ เริ่มใช้ ปี ๒๕๖๒ เบี้ยวเสียภาษีพ้น ๙๐ วัน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจยึด อายัด ขายทอดตลาดได้
Update news:
15 ส.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 42 ]

กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง พร้อมรถเครน ออกช่วยเหลือประชาชน
บริเวณตรอกสาเก ถนนตะนาว ลักษณะเป็นต้นประดู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ เมตร ล้มทับบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
Update news:
31 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

ประกาศสำนักการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ๑
Update news:
26 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 61 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net