» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

 ค้นหาข่าว:

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ 1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 2.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน
Update news:
17 พ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2 ]

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Update news:
15 พ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 8 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
14 พ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 15 ]

ติดตั้งสปอตไลท์ส่องสว่างบริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์
๒๓ ต.ค. ๖๐ นายเจน วราหะ ผอ.กองโรงงานช่างกล ได้รับการประสานงานจาก สนค. ติดตั้งสปอตไลท์ส่องสว่างบริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์ที่สวนสันติชัยปราการ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ นายสุวัฒณ์ วุฑฒิธรรม หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา ๒๓.๓๐ น...ขอบคุณทุกท่าน..
Update news:
23 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิ ป.ตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๑
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 30 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (วุฒิ ป.ตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัตราที่ ๓
ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการด้านการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ๒๕๖๑
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (วุฒิ ป.ตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัตราที่ ๒
ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการด้านการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ๒๕๖๑
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (วุฒิ ป.ตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัตราที่ ๑
ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการด้านการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ๒๕๖๑
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 19 ]

ประกาศราคากลางโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 12 ]

ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการด้านการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราที่ ๓
Update news:
11 ต.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net