» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2557 (22 ก.ค. 2557)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

กทม. จัดทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ของหน่วยงาน
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 25 ]

รายชื่อผู้ฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 32 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
Update news:
22 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1316 ]

e-learning วิชาการบริหารการคลังและระเบียบพัสดุ และวิชาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ ได้จัดให้มี e-learning วิชาการบริหารการคลังและระเบียบพัสดุ และวิชาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2557
Update news:
18 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1438 ]

คสช. ดึง ปลัดมท.นั่งปธ.สรรหา ส.ก.-ส.ข. แทน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว(17 ก.ค. 57)
Update news:
17 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1421 ]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1608 ]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1622 ]

 หน้าที่   | 1 2345

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 2220234222023422202342220234222023422202342220234 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved