» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

 ค้นหาข่าว:

ประกาศกองบัญชี
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
13 มี.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 8 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
Update news:
27 ก.พ. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 26 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
Update news:
14 ก.พ. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 36 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
09 ก.พ. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 26 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
26 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 37 ]

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ประกาศกองบัญชี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง
Update news:
18 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 35 ]

(ร่าง) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง
ประกาศกรุงเทพมหานคร (ร่าง TOR) เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
19 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 68 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร วารสารบางกอก Economy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
09 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 52 ]

ประกาศกองบัญชี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
04 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 46 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
04 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 39 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net