» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (23 ม.ค. 2558)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 32 ]

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายชื่อคณะกรรมการฯ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี (23 ม.ค.58)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 31 ]

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และการปรับปรุงโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(23 ม.ค. 58)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 28 ]

ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
สตง. ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ กทม. ปี 2555 โดยมีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (22 ม.ค.58)
Update news:
22 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 30 ]

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 90 และ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2557 ได้ระหว่าง 1 มกราคม - 8 เมษายน 2558 (13 ม.ค. 58)
Update news:
13 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 92 ]

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี (9 ม.ค.58)
Update news:
09 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 111 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2558 (24 ธ.ค. 2557)
Update news:
24 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1687 ]

แนวทางการจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีได้มีมติเห็นชอบอัตราจัดสรรเงินรางวัล และได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (24 ธ.ค. 57)
Update news:
24 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1701 ]

ประชุมแนวดิ่ง ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายการคลังของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2557
ประชุมแนวดิ่ง ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายการคลังของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม.1 (24 ธ.ค. 2557)
Update news:
24 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1728 ]

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (15 ธ.ค. 2557)
Update news:
15 ธ.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1975 ]

 หน้าที่   | 1 2345678

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 2963902296390229639022963902296390229639022963902 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net