» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (22 ก.ค. 2557)
Update news:
22 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]

e-learning วิชาการบริหารการคลังและระเบียบพัสดุ และวิชาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ ได้จัดให้มี e-learning วิชาการบริหารการคลังและระเบียบพัสดุ และวิชาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ ประจำปี 2557
Update news:
18 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 53 ]

คสช. ดึง ปลัดมท.นั่งปธ.สรรหา ส.ก.-ส.ข. แทน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว(17 ก.ค. 57)
Update news:
17 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 62 ]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 695 ]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

Update news:
03 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 723 ]

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
การจัดจ้างทำแบบพิมพ์ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์
Update news:
25 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 747 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (25 มิ.ย. 2557)
Update news:
24 ก.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 846 ]

ปรับอัตราเงินเดือน
ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56 และ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 57
Update news:
25 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 885 ]

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
(23 มิ.ย. 57)
Update news:
23 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 775 ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ และลูกจ้าง ดีเด่น ปี 57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับสำนักการคลัง
Update news:
19 มิ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 724 ]

 หน้าที่   | 1 2345

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน
 ทั้งหมด 2104894210489421048942104894210489421048942104894 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved