» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (22 พ.ค.. 2558)
Update news:
22 พ.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 4 ]

พ.ร.บ.ปรับขึ้นเงินเดือนมีผลแล้ว
กฎหมายปรับเงินเดือน-โครงสร้างเงินเดือนใหม่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา แล้ว มีผลย้อนหลัง 1 ธ.ค.57 (22 พ.ค. 2558)
Update news:
22 พ.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 7 ]

การปรับเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง กทม.
(22 พ.ค. 2558)
Update news:
22 พ.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 15 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (24 เม.ย. 2558)
Update news:
24 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 58 ]

ส่งคืนเงิน รายการ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทางปฏิบัติในการนำส่งคืนเงินอุดหนุนรัฐบาล
(24 เม.ย. 58)
Update news:
24 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 40 ]

แจ้งผลการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ปี พ.ศ. 2548 - 2557
(24 เม.ย. 58)
Update news:
24 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 31 ]

การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบกรุงเทพมหานคร)
(24 เม.ย. 58)
Update news:
24 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 31 ]

แต่งตั้งข้าราชการ
แต่งตั้งข้าราชการ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1091/2558 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (9 เม.ย. 58)
Update news:
09 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 149 ]

การปรับเงินเดือนข้าราชการ
(4 เม.ย. 2558)
Update news:
04 เม.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 279 ]

คอลัมน์ 'จับกระแส'
คอลัมน์ "จับกระแส" กล่าวถึง ข้อดี - ข้อเสีย ของร่างกฎหมาย "ภาษีที่ดิน(และสิ่งปลูกสร้าง)" ในประเด็น ' ภาษีที่ดิน ได้มากกว่าเสีย '(30 มี.ค.58)
Update news:
30 มี.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 51 ]

 หน้าที่   | 1 2345678910

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3123146312314631231463123146312314631231463123146 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net