» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด


 ค้นหาข่าว:

สรรพากรเสนอคลัง'ลดภาษี'เงินได้บุคคลธรรมดา
สรรพากรเตรียม 3 - 4 แนวทางเสนอระดับนโยบาย พิจารณาปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมเสนอปรับรายการลดหย่อนภาษี คาดมีผลในปีภาษี 2560 ยันผู้เสียภาษีได้ประโยชน์จากภาระที่ลดลง ขานรับนโยบายรัฐช่วยเก็บหนี้ กยศ. (23 พ.ย. 58)
Update news:
23 พ.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 10 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ย. 58)
Update news:
20 พ.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนและทำการตัดโครงสร้างอาคารร้านค้าสะพานเหล็ก
กลุ่มงานสร้างอุปกรณ์และตัวถัง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คนพร้อมชุดตัดแก๊ส จำนวน 5 ชุด เข้าปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสะพานเหล็ก (20 พ.ย. 58)
Update news:
20 พ.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

กองรายได้ ต้อนรับ คณะดูงาน จาก ส.ต.ง. หลักสูตร
กองรายได้ โดยฝ่ายวิชาการ และ สำนักงานเขตราชเทวี เป็นวิทยากร และร่วมต้อนรับ ผู้เข้าอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรม ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(ส.ต.ง.) หลักสูตร “ การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” (5 พ.ย. 58)
Update news:
05 พ.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 41 ]

ร่าง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯ
รายละเอียด ร่าง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯ และ ร่าง เอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ... จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ (4 พ.ย. 58)
Update news:
04 พ.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 34 ]

เปิดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ
เปิดมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ เป้าหมาย ‘ คนรายได้น้อย - ปานกลาง ’ (16 ต.ค. 58)
Update news:
16 ต.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 108 ]

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ขอเวียนแจ้งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงข่าว 30 ต.ค. 58)
Update news:
30 ต.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 252 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/2558
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการครังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทมหานคร (14 ตุลาคม 2558)
Update news:
14 ต.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 92 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 2/2558
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 75,000 เล่ม (5 ต.ค. 58)
Update news:
05 ต.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 119 ]

สำนักการคลังเปิดให้บริการมุมความรู้สำนักการคลัง
สำนักการคลังเปิดให้บริการ "มุมความรู้ สำนักการคลัง" ให้ผู้ที่สนใจ สามารถค้นคว้าหาความรู้ ณ ห้องกลุ่มงานรับเงิน กองการเงิน เลขที่ 208 (28 ก.ย. 2558)
Update news:
28 ก.ย. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 109 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net