» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

แบบร่างสัญญาต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบร่างสัญญาต่างๆ (7 ต.ค. 57)
Update news:
07 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 789 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 5/2557 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 75,000 เล่ม
Update news:
15 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2388 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 4/2557
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
Update news:
12 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2384 ]

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุได้มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เห็นชอบให้แก้ไขตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
Update news:
12 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2561 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 3/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Update news:
08 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2385 ]

โครงการสร้างโปรแกรมต้นแบบเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโปรแกรมต้นแบบเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 (4 ก.ย. 57)
Update news:
04 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2508 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2557 (24 ก.ย. 2557)
Update news:
24 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2249 ]

กทม. จัดทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1693 ]

ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ของหน่วยงาน
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1711 ]

กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558
(22 ส.ค. 57)
Update news:
22 ส.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1840 ]

 หน้าที่   | 1 23456

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 2564571256457125645712564571256457125645712564571 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved