» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ครั้งที่ 1/2558 (3 มี.ค. 58)
Update news:
03 มี.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 13 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2558 (24 ก.พ. 2558)
Update news:
24 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 33 ]

ตอบข้อหารือแนวทางและวิธีปฏิบัติงานรับจดทะเบียนพาณิชย์
(24 ก.พ. 58)
Update news:
24 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 18 ]

แจ้งซักซ้อมการตรวจประเมินผลและการจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(24 ก.พ.58)
Update news:
24 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 12 ]

แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(23 ก.พ. 58)
Update news:
23 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 38 ]

กำหนดวันปิดรับฎีกาเบิกเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
(23 ก.พ. 58)
Update news:
23 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 21 ]

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
(6 ก.พ. 58)
Update news:
06 ก.พ. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 314 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (23 ม.ค. 2558)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 734 ]

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายชื่อคณะกรรมการฯ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี (23 ม.ค.58)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 675 ]

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และการปรับปรุงโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(23 ม.ค. 58)
Update news:
23 ม.ค. 2558 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 725 ]

 หน้าที่   | 1 2345678

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3065685306568530656853065685306568530656853065685 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net