» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

 ค้นหาข่าว:

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร วารสารบางกอก Economy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
09 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]

ประกาศกองบัญชี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
04 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 14 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
04 ม.ค. 2561 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 9 ]

ประกาศราคากลาง
โครงการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองค์กรของกรุงเทพมหานครสำหรับปี พ.ศ. 2561 (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
Update news:
25 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (cab) 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
Update news:
25 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 19 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
22 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 17 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Update news:
22 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 13 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
20 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 12 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร วารสารบางกอก Economy ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
20 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 23 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Update news:
15 ธ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 20 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net