» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» เงินยืมประเภทต่างๆ
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพานิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่


 ค้นหาข่าว:

ประกาศกรุงเทพมหานคร (ร่าง TOR)
ประกาศกรุงเทพมหานคร (ร่าง TOR) เรื่องประมูลจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 7 ]

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจากการปรับอัตราค่าจ้างประจำปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 (25 พ.ย. 2557)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 15 ]

ผลการคัดเลือกบุคคลของสำนักการคลัง
(25 พ.ย. 57)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 18 ]

ก่อนส่งมอบพัสดุที่จำหน่าย ให้ลบตราและเครื่องหมายกรุงเทพมหานครออกให้เรียบร้อยก่อน
(25 พ.ย. 57)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 15 ]

แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2557
แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (27 ต.ค.57)
Update news:
27 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1233 ]

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557 (25 พ.ย. 2557)
Update news:
25 พ.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1262 ]

ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชี
ปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1(25 ต.ค. 2557)
Update news:
27 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1206 ]

แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ ครูและลูกจ้าง กทม.
แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2558 (25 ต.ค. 57)
Update news:
27 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1234 ]

แบบร่างสัญญาต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบร่างสัญญาต่างๆ (7 ต.ค. 57)
Update news:
07 ต.ค. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2059 ]

ประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 5/2557 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557
กรุงเทพมหานครประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 75,000 เล่ม
Update news:
15 ก.ย. 2557 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 3016 ]

 หน้าที่   | 1 234567

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 2708755270875527087552708755270875527087552708755 คน

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 1959 แฟกซ์ 0 2225 8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200

Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved