» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ ๘ กุมภพันธ์ ๒๕๖๒

 

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ ๘ กุมภพันธ์ ๒๕๖๒
 

วันที่ปรับปรุง : 2019-02-11

เอกสารแนบ: -t1549847449.pdf

 

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net