» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง

สถานะการคลัง

  ค้นหา:

  เรื่อง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 กับปี 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 กับปี 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 

รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กับปี 2556 ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

รายงานเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 กับปี 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

 

หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net