» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1212 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

นางสาวนงค์เยาว์ แก้วนันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย
 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก่อนการจ่ายเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมและเงินกู้ทุกประเภท การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
• งานการประชุม
• งานการเงินและงบประมาณ
• งานทรัพย์สินและพัสดุ
• การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง
 
กลุ่มงานตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
• การตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลตามผลผลิตด้านต่าง ๆ
• การตรวจสอบฎีกาเงินเดือนครู และสวัสดิการครู
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ส่วนราชการอื่นมอบให้กรุงเทพมหานครเบิกแทน
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉาะกิจ
• การดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินอุดหนุนรัฐบาลและค่าปรับถอนคืน
 
กลุ่มงานตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
• การตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลตามผลผลิตด้านต่าง ๆ
• การตรวจสอบฎีกาเงินเดือนครู และสวัสดิการครู
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ส่วนราชการอื่นมอบให้กรุงเทพมหานครเบิกแทน
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉาะกิจ
• การดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินอุดหนุนรัฐบาลและค่าปรับถอนคืน
 
กลุ่มงานตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
• การตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลตามผลผลิตด้านต่าง ๆ
• การตรวจสอบฎีกาเงินเดือนครู และสวัสดิการครู
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ส่วนราชการอื่นมอบให้กรุงเทพมหานครเบิกแทน
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉาะกิจ
• การดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินอุดหนุนรัฐบาลและค่าปรับถอนคืน
 
กลุ่มงานเงินอุดหนุนและเงินกู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
• การควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
• การตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลตามผลผลิตด้านต่าง ๆ
• การตรวจสอบฎีกาเงินเดือนครู และสวัสดิการครู
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ส่วนราชการอื่นมอบให้กรุงเทพมหานครเบิกแทน
• การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉาะกิจ
• การดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินอุดหนุนรัฐบาลและค่าปรับถอนคืน
 
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net