» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

  แกลลอรี่

 

การประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กับ หัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขต (แนวดิ่ง

( 22 ภาพ)
 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ 2561

( 6 ภาพ)
 

รายได้ รวมใจรัก ร้อยใจผูกพัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

( 33 ภาพ)
 

โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2561

( 20 ภาพ)
 

ข้าราชการกองโรงงานช่างกล ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สวนรถไฟ 2559

( 8 ภาพ)
 

การประชุมแนวดิ่ง (ฝ่ายรายได้) ครั้งที่ 1/2559

( 6 ภาพ)
 

โครงการเดินสำรวจ กองรายได้ ปี 2559

( 5 ภาพ)
 

สัมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์

( 9 ภาพ)
 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร 1/2559

( 8 ภาพ)
 

การประชุมระหว่างผู้บริหารกับผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายรายได้(แนวดิ่ง) ๒/๒๕๕๙

( 5 ภาพ)
 

สัมมนาเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้16-17 มิ.ย. 59

( 9 ภาพ)
 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ชำระภาษี และผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ปี 2559

( 5 ภาพ)
 

ประชุมแนวดิ่งรายได้1/60

( 5 ภาพ)
 

โครงการสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2560

( 4 ภาพ)
 

โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2560

( 4 ภาพ)
 

เจ้าหน้าที่ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เข้าประจำจุดช่วยเหลือประชาชน

( 8 ภาพ)
 

โครงการประกวดสภาพแวดล้อมฯ ของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

( 8 ภาพ)
 

กองรายได้ ต้อนรับ คณะดูงาน จาก ส.ต.ง. หลักสูตร"การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น"

( 5 ภาพ)
 

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก IMF เข้าพบ จนท. ของสำนักการคลัง และ สำนักผังเมือง (30/4/58)

( 4 ภาพ)
 

คณะรองผอ.สนค. และผู้แทนสนค. เข้าร่วมงาน กทม. รวมพลังปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง 5 ธัน

( 0 ภาพ)
 

กิจกรรม Sport day ของกองรายได้

( 5 ภาพ)
 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กองรายได้

( 6 ภาพ)
 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษี และผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.255

( 10 ภาพ)
 

การประชุมระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) 2557 (1 ต.ค.

( 1 ภาพ)
 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กสพ.)

( 4 ภาพ)
 

โครงการจัดองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

( 11 ภาพ)
 

การประชุมระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่ายรายได้ สนข. ครั้งที่ 2/2556

( 1 ภาพ)
 

พิธีมอบโล่ฯ ปีงบประมาณ 2555 แก่สำนักงานเขตที่จัดเก็บภาษีฯ ได้ตามเกณฑ์

( 5 ภาพ)
 

ตรวจประเมิน กสพ.

( 5 ภาพ)
 

กิจกรรม 5ส กสพ.(1)

( 5 ภาพ)
 

 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net