» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
» สถานะทางการเงินการคลัง
» ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลัง
» การบริหารงานด้านการคลัง
» การประชุมคณะกรรมการ กวพ.
» ระเบียบการเงินการคลัง
» บำเหน็จบำนาญ
» ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
» บทความเศรษฐกิจการคลัง
» บทความทางวิชาการ
» การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
» สาระน่ารู้
» ความรู้ด้านการบัญชี
» จัดซื้อจัดจ้าง
» แกลลอรี่
» ดาวน์โหลด
» ประวัติสำนักการคลัง
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2562


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน
 ทั้งหมด 5106006510600651060065106006510600651060065106006 คน

 

 

ประวัติสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

สำนักการคลังเดิมเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกองคลังในเทศบาลนครกรุงเทพ มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 และยังคงมีฐานะเป็นกองคลัง ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร การปกครองจากเทศบาลนครกรุงเทพเป็นเทศบาลนครหลวงจนถึงยุคกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จนกระทั้งในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2516 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการของกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้งานด้านการคลังมีฐานะเป็นฝ่ายการคลัง สังกัดสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย กองการคลัง, กองงบประมาณกองทรัพย์สินและพัสดุ, กองบัญชีและตรวจสอบใบสำคัญ, กองรายได้ และกองระบบการคลัง

จนในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการอีกครั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยกำหนดส่วนราชการสำนักการคลังใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานเลขานุการ, กองรายได้, กองการเงิน, กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ, กองบัญชีและตรวจสอบ, กองระบบการคลังและกองโรงงานช่างกล ทำให้มีฐานะเป็น “สำนักการคลัง” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แม้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ออกมาบังคับใช้ก็ตาม โดยปัจจุบันสำนักการคลังประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กองการเงิน, กองรายได้, กองตรวจจ่าย, กองบัญชี, กองทะเบียน-ทรัพย์สินและพัสดุและกองบำเหน็จบำนาญ


ดาวน์โหลดไฟล์
 

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-2141-69  แฟกซ์ 02-225-8464 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
Copyright © 2009 Finance Department BMA. All right reserved www.fdbma.net